O nas

Przedszkole im. św. Anieli Merici Sióstr Urszulanek U.R. jest placówką katolicką prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sierczy.

Jest to przedszkole publiczne.

Zakorzenione w tradycji szkolnictwa urszulańskiego realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego podejmując przy tym cele właściwe placówkom katolickim. 

Celem naszego wychowania jest troska o każdą osobę nam powierzoną, troska o jej rozwój duchowy, moralny, intelektualny, uczuciowy, emocjonalny, społeczny.

Stwarzamy dzieciom możliwość harmonijnego i wszechstronnego rozwoju osobowości poprzez różnorodne oddziaływania dydaktyczno-wychowawcze przez katechezę, śpiew, twórczość plastyczną, urozmaicone, twórcze i ciekawe zajęcia.

Proponujemy dzieciom zajęcia dodatkowe:

 • rytmikę
 • język angielski
 • szachy
 • zajęcia logopedyczne
 • zabawy w teatr
 • zabawy plastyczno - ceramiczne
 • zabawy sensoryczne
 • piłka nożna
 • obserwacje przyrodnicze I eksperymenty
 • zabawy z programowania
 • zabawy kulinarne

Dzięki aktywnym metodom pracy dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności, żyją na co dzień radością dziecka Bożego, uczą się odróżniać dobro od zła oraz podążać za tym co dobre, piękne i szlachetne. 

Do przedszkola uczęszczać mogą dzieci w wieku 3-6 lat, które są zgrupowane w oddziały wg zbliżonego wieku.

Przedszkole czynne jest w godz. 6:30 – 17:00
 

W czasie pobytu w przedszkolu dzieci mogą korzystać z czterech posiłków:

 • I śniadania
 • II śniadania
 • obiadu
 • podwieczorku.