Pogotowie modlitwy

„Modlitwa – jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego – jest spotkaniem Bożego i naszego pragnienia /KKK 2560/.”

Bóg pragnie być Bogiem bliskim. Bogiem, który jest z nami w naszej codzienności, w naszych radościach i smutkach.

Pogotowie Modlitwy to wspólnie kierowane do Boga naszych próśb i podziękowań. To modlitwa całej naszej społeczności przedszkola w intencjach,
które są nam powierzane. To modlitwa dzieci, które w ten sposób pragną realizować urszulańskie SERVIAM, w urszulańskim przedszkolu.

Jeśli chcesz włączyć się w to dzieło, zapraszamy do banku intencji i do spotkania z Bogiem Miłości w modlitwie.

Jeśli chcesz powierzyć nam swoją intencję, abyśmy się wstawiali za Ciebie do Pana, napisz do nas.