Z historii

Od 1916 r. klasztor krakowski posiadał niewielki majątek z dworkiem w Zelczynie koło Skawiny. Siostry prowadziły tam 4 klasową szkołę wiejską. Nauczycielkami były postulantki z klasztoru krakowskiego, co dawało im przygotowanie do przyszłej pracy nauczycielskiej, a w czasie wakacji mogły tam odpoczywać siostry. Rozwijający się coraz bardziej klasztor krakowski potrzebował jednak znacznie większego majątku, który pomógłby w aprowizacji sióstr i ich uczennic. W 1921 r. kupiły więc urszulanki w Sierczy koło Wieliczki 60 hektarowe gospodarstwo z położonym na wzgórzu dworkiem, otoczonym starym parkiem ze stawem. Placówka była filią klasztoru krakowskiego.

Po wojnie w 1950 cały majątek wraz z budynkami, narzędziami, a nawet zapasami rolnymi, został zabrany przez państwo na podstawie ustawy o dobrach martwej ręki. Siostrom pozostawiono tylko dom z kaplicą, ogrodem i parkiem. Resztę zamieniono w Państwowe Gospodarstwo Rolne. Klasztor nie mógł już dostarczać aprowizacji domowi krakowskiemu i w 1957 r. przestał być filią, a stał się samodzielna placówką. W 1962 r. zabrano siostrom przedszkole. Pracowały więc jako katechetki w parafii w Wieliczce oraz w utworzonym w kaplicy w Sierczy punkcie katechetycznym, utrzymując się z przyjmowania gości na okres wakacji. Już jesienią tego samego roku otworzyły urszulanki, cieszący się dużym powodzeniem, roczny kurs szycia dla dziewcząt oraz, jak w Zelczynie, czteroklasową szkołę wiejską (1923-1927), a w latach 1936-39 ochronkę dla 30-50 dzieci. Powstało przy klasztorze Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej oraz Sodalicja Mariańska, a dla dzieci Krucjata Eucharystyczna. Utworzono też Akcję Katolicką i Żywy Różaniec. Wszystko to uczyniło z Sierczy ważny ośrodek życia religijnego, a także kulturalnego. Ażeby ułatwić ludziom uczestniczenie we mszy św. powiększono kaplicę, adaptując odpowiednio stojący obok dawny spichlerz. W czasie wojny siostry prowadziły katechizację dzieci i młodzieży, a także wspomagały produktami rolnymi klasztor krakowski pełen osób wysiedlonych. Udawało się to z trudem z powodu bardzo obciążających gospodarstwo kontyngentów, nakładanych przez Niemców, licznych rekwizycji i zniszczeń.

Od 1991 r. na nowo powstało przedszkole, dla którego zbudowano nowy dom przy parku. Jest w nim ok. 100 dzieci. Rodzice dowożą dzieci nawet z odległych miejscowości. Nadal też pracują siostry duszpastersko wśród okolicznej młodzieży. W 1995 r. udostępniły swoją kaplicę nowo utworzonej parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej i uczestniczą w jej życiu.

Oprac. Urszula Borkowska OSU