24.11.2023

Wizyta górnika w przedszkolu

Dzisiejszego dnia nasze przedszkole odwiedził górnik pracujący w Kopalni Soli w Wieliczce. Został przywitany
przez wszystkie dzieci, które wyrecytowały wierszyki, zaśpiewały mu piosenki oraz wręczyły pamiątkowe laurki. 
Następnie górnik zapoznał dzieci z ciekawostkami o swojej pracy. Przedstawił również przepiękną historię o Świętej Kindze – patronce górników wielickich i wielickich żup. Przedszkolaki dowiedziały się, że górnicy wydobywają nie tylko sól, ale też węgiel ale i ropę naftową, że górnicy witają się i żegnają słowami- „Szczęść Boże”. Podczas spotkania przedszkolaki miały także okazję zobaczyć górniczy strój galowy. Wspólnie liczyły wraz z gościem ile guzików posiada jego mundur. Największym zainteresowaniem cieszyła się górnicza czapka zwana –  czako, każdy z przedszkolaków otrzymał własne czako. Górnik  wyjaśnił, że kolor pióropusza jest uzależniony od rangi górnika, biały pióropusz – starsi inżynierowie, zielony – dyrektorzy kopalni, czarny pióropusz
– zwykli górnicy, natomiast czerwony – członkowie orkiestry górniczej. Na zakończenie nasz gość opowiedział o bajkowej krainie Solilandii, zapraszając do zwiedzania Kopalni.

Galeria